Новости публикуются на языке оригинала

Актуальний матеріал - "Звіт за квотою оновлено — за 2018 рік звітуємо за новою формою"

Мінсоцполітики в листі від 05.11.2015 р. № 430/021/106-15 розглянуло надання роботодавцями територіальним органам державної служби зайнятості інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню.

Роботодавці щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року, подають територіальному органу Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню (далі — Інформація).

Розрахунок квоти в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників і заповнення рядків 01, 03 Інформації пов'язано з календарним роком, що передує звітному, для подальшого визначення дотримання роботодавцями квоти у звітному році.

Отже, роботодавцям рекомендується заповнювати Інформацію таким чином (на прикладі звітування за 2015 рік, подання звіту роботодавцем до центру зайнятості не пізніше 1 лютого 2016 року):

  • у рядку 01 Інформації зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному (2014 рік);
  • у рядку 02 Інформації зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році (2015 рік);
  • у рядку 03 Інформації зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (2014 рік);
  • у рядку 04 Інформації вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти (2016 рік).

Оскільки в наступному звітному році (2016 рік) 2015 рік буде базовим для встановлення квоти, чисельність працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік, розраховується від середньооблікової чисельності штатних працівників цього самого календарного року (2015 рік).

Отже, у рядку 04 Інформації вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти, зокрема, різниця між отриманим показником і рядком 02 Інформації.

У разі якщо за результатом розрахунку в роботодавця працює необхідна середньооблікова чисельність працівників, на яких поширюються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у рядку 04 ставиться «0». Доповнювати Інформацію будь-якими пояснювальними записками Порядком не передбачено.

Округлення результатів обчислень здійснюється за таким правилом: округлюються цифри поступово справа наліво — якщо остання значуща цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається; якщо більше чи дорівнює «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»