Новости публикуются на языке оригинала

ПКУ містить низку положень, на підставі яких окремі його норми починають/припиняють діяти із 1 січня 2016 року (див. таблицю).

Водночас зауважимо: наразі відсутній остаточний текст змін, котрі були внесені законодавцями до ПКУ 24 грудня 2015 року. Тож не виключено, що окремі положення зазнають метаморфоз. З урахуванням тексту законопроекту ми зробили застереження щодо тих норм, які, найімовірніше, не лишаться в первісному вигляді.

Таблиця

Зміни норм ПКУ

№ з/п

Норми законодавства

Зміни в законодавстві

Єдиний податок

1

п. 296.10 ПКУ, абз. 6 п. 1 р. ІІ Закону № 71

Із 1 січня 2016 року платники єдиного податку групи 2 незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн грн, зобов’язані  застосувати РРО. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Нагадаємо! Фізособи-підприємці — платники єдиного податку групи 2 у разі перевищення обсягу доходу в 1 млн грн у 2015 році (незалежно від місяця, у якому відбулося таке перевищення) зобов’язані з 1 січня 2016 року під час провадження своєї господарської діяльності розпочати застосування РРО

ПДФО

2

пп. 169.1.1 ПКУ, абз. 7 п. 1 р. XIX ПКУ

Із 1 січня 2016 року розмір податкової соціальної пільги для будь-якого платника податку дорівнюватиме 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Нагадаємо! До 31 грудня 2015 року для цілей застосування пп. 169.1.1 ПКУ податкова соціальна пільга надавалася в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку.

Зверніть увагу! Законопроектом № 3688 передбачено внесення змін до пп. 169.1.1 ПКУ, згідно з якими розмір податкової соціальної пільги для будь-якого платника податку дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленому законом на 1 січня звітного податкового року. Водночас передбачене виключення абз. 7 п. 1 р. XIX ПКУ

ПДВ

3

п. 4 підрозділу 2 р. XX ПКУ

Із 1 січня 2016 року припиняє дію пільга, згідно з якою суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» від 12.07.2001 р. № 2660-III, звільняються від сплати ПДВ по операціях із:

  • увезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (окрім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із пп. 2 п. 4 р. ХХI МКУ;
  • постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості

4

п. 12 підрозділу 2 р. XX ПКУ

Із 1 січня 2016 року припиняє дію пільга, згідно з якою звільняються від обкладення ПДВ операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України «Про кінематографію» від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР, виробниками, демонстраторами і розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт і послуг із виробництва, у т.ч. тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт і послуг із дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України

5

п. 13 підрозділу 2 р. XX ПКУ

Із 1 січня 2016 року припиняє дію пільга, згідно з якою звільняються від обкладення ПДВ операції з постачання послуг із демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/або субтитрованих державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами)

Податок на прибуток

6

п. 16 підрозділу 4 р. XX ПКУ

Із 1 січня 2016 року припиняє дію пільга, згідно з якою застосовувалася ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за останній річний звітний період не перевищував 3 млн грн і обсяг нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають із платником податку в трудових відносинах, був не меншим, ніж 2 мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

1) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

2) діючі, у яких протягом 3 послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3 років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн грн, та в яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

3) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності ПКУ та в яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 млн грн і середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб

Акцизний податок

7

абз. 8 п. 1 підрозділу 5 р. XX ПКУ

Із 1 січня по 31 грудня 2016 року на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), застосовуватимуться ставки акцизного податку в розмірі 63,50 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Зверніть увагу! Законопроектом № 3688 передбачено внесення змін до абз. 8 п. 1 підрозділу 5 р. XX ПКУ, згідно з якими ставки акцизного податку в розмірі 63,50 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту застосовуватимуться з 1 січня до 31 березня 2016 року. Із 1 квітня 2016 року застосовуватиметься ставка акцизного податку, визначена пп. 215.3.1 ПКУ

Екологічний податок

8

абз. 4 п. 2 підрозділу 5 р. XX ПКУ

Із 1 січня 2016 року для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях і ТЕС ставки податку за податковими зобов’язаннями з екологічного податку становитимуть 100 відсотків від ставок, передбачених ст. ст. 243, 244, 245 і 246 ПКУ

Відповідальність

9

п. 14 підрозділу 10 р. XX ПКУ

Із 1 січня 2016 року припиняє дію норма, згідно з якою не застосовуються штрафні санкції за неподання чи порушення строку подання фізичними особами до контролюючих органів відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

Нагадаємо! Згідно із п. 70.7  ПКУ, фізичні особи — платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки чи повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Відповідальність за неподання чи порушення порядку подання платником податків інформації для формування й ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків установлена п. 119. 1 ПКУ, котрим передбачене накладення штрафу в розмірі 85 грн. У разі вчинення тих самих дій платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, штраф становитиме 170 грн

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

10

п. 18 підрозділу 10 р. XX ПКУ

Із 1 січня 2016 року припиняє дію норма, згідно з якою з метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (фізичні особи) на підставі оригіналів документів про право власності на об’єкти нерухомості можуть здійснювати звірку відомостей щодо об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у їх власності (востаннє таким правом можна скористатися 31 грудня 2015 року)

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

11

п. 29 підрозділу 10 р. XX ПКУ

Із 1 січня 2016 року припиняє дію норма, якою тимчасово встановлений збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»