Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у підкатегорії 135.03 «ЗІР» надала відповідь на запитання: як суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган про отримання електронних цифрових підписів уповноваженими особами, яким делеговано право підпису й подання податкової звітності (у т.ч. під час тимчасової відсутності керівника чи головного бухгалтера)?

Податківці повідомили: ДФС запроваджено електронний сервіс «Управління ЕЦП», що надає можливість керівнику вносити до системи подання документів в електронному вигляді інформацію щодо сертифікатів відповідальних осіб (у межах строку дії сертифіката такої відповідальної особи). Також у повідомленні про реєстрацію електронного цифрового підпису (далі — Повідомлення) (код форми J(F) 1391102) може бути надана інформація щодо нового сертифіката керівника (до спливу строку дії попереднього сертифіката) або бухгалтера.

До Повідомлення додаються сертифікати відповідальних осіб, зазначених у Повідомленні, а також таке Повідомлення підписується ЕЦП цих відповідальних осіб. Сформоване Повідомлення обов’язково підписується ЕЦП керівника, сертифікат якого на момент отримання  Повідомлення вже наявний у системі подання документів в електронному вигляді як чинний сертифікат керівника — платника податків. 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»