Новости публикуются на языке оригинала

Лівобережна дирекція КМВ ФСС із ТВП на своїй сторінці в мережі Фейсбук роз’яснила такі ситуації:

1. Бюджетна установа здійснює нарахування та виплату зарплати працівникам до закінчення поточного місяця. Тому сталось так, що за працівником, який захворів 29 вересня 2015 року, коригування — сторнування зарплати й нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності було проведено в жовтні, після подання звітності до органу ДФС за вересень. При обчисленні зарплати для оплати страхового випадку, що настав у листопаді 2015 року, слід брати до розрахунку відкориговану зарплату чи ту, яка була зазначена у звіті з ЄСВ за вересень?

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Унесення від’ємних значень сум нарахованої зарплати (доходу) допускається при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах. Тобто є правомірним, що виправлення помилки бюджетна установа здійснила при формуванні й поданні Звіту за жовтень.

Середньоденна зарплата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється на підставі відомостей, що включаються до Звіту з ЄСВ.

Отже, у випадку сторнування зарплати в розрахунковому періоді при обчисленні середньоденної зарплати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності враховується нарахована зарплата за мінусом сторнованої зарплати в місяці її сторнування. А саме — за вересень ураховується нарахована зарплата, що була включена до звіту з ЄСВ, а в жовтні — нарахована зарплата за мінусом сторнованої суми за вересень.

2. Як при обчисленні середньоденної заробітної плати врахувати святкову премію, виплачену працівникові до державного свята — Дня Незалежності України, якщо весь місяць (серпень) він хворів?

Місяці розрахункового періоду (із першого до першого числа), у яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. Серпень не підлягає включенню до розрахункового періоду, а тому й виплата святкової премії, проведена цього місяця, не братиме участі в розрахунку середньоденної зарплати.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»