Новости публикуются на языке оригинала

Верховний Суд України на засіданні Судової палати в цивільних справах 11 листопада 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-1716цс15, предметом якої був спір про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суд дійшов такого правового висновку: відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про третейські суди» (ч. 1 ст. 6 цього Закону доповнено п. 14 згідно із Законом № 2983-VI від 03.02.2011 р.), третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних і господарських правовідносин, за винятком, зокрема, справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у т.ч. — споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», між кредитодавцем і споживачем укладається договір про надання споживчого кредиту, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов’язання надати їх споживачеві для придбання продукції в розмірі й на умовах, установлених договором, а споживач зобов’язується повернути їх разом із нарахованими відсотками.

Системний аналіз зазначених норм матеріального права дає підстави дійти висновку, що правовідносини між кредитодавцем і позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і під час виконання такого договору, відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про третейські суди», незважаючи на наявність третейського застереження в договорі, не можуть бути предметом третейського розгляду, оскільки цим Законом від 3 лютого 2011 року виключено з компетенції третейського суду вирішення спорів щодо захисту прав споживачів, у т.ч. — споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Незалежно від предмета та підстав спору, а також незважаючи на те, хто звернувся з позовом до суду (банк або інша фінансова установа чи споживач), на правовідносини, що виникають зі споживчого кредиту, поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів».

Ізповним текстом постанови Верховного Суду України в цій справі можна буде ознайомитися на офіційному веб-сайті Суду (http://www.scourt.gov.ua) у підрозділі «Постанови у справах цивільної юрисдикції» розділу «Рішення Верховного Суду України».

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»