Новости публикуются на языке оригинала

Контролери мають право вимагати всі пов’язані з предметом перевірки  документи. Про це йдеться в листі від 03.12.2015 р. № 25881/6/99-99-22-04-02-15.

Контролюючі органи мають право проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат і фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 20.1.44 ПКУ).

Дотримання технологічних процесів, під час яких здійснюється перетворення сировини в готову продукцію, що визначає кінцевий результат виробничо-фінансової діяльності підприємства — прибуток, установлюються технічною документацією, документами щодо технологічних процесів і режимів, іншими документами.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»