Новости публикуются на языке оригинала

У Проекті, що з’явився на сайті Мінфіну, запропоновано за оновленими правилами розраховувати податок на прибуток – 2016, однак низку змін бажають унести й до правил оподаткування результатів 2015 року!!!!! Стосуються останні застосування деяких різниць.

Так, розраховуючи об'єкт обкладення податком на прибуток за 2015 рік:

— фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму використання створеного забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати, якщо резерв створений на такі виплати до 2015 року, а нарахування за рахунок нього відбуваються після (норма стосується перехідних правил). Підкреслимо, така різниця застосовується як тими, хто обрав варіант визначення бази з різницями, так і тими, хто не використовує різниці з р. ІІІ ПКУ;

— вартісна межа для основних засобів — 2500 грн;

— фінрезультат зменшується на суму списання безнадійної заборгованості, що відповідає ознакам безнадійної з ПКУ за рахунок резерву, який був створений до 01.01.2015 р. (підкоригували таким чином неузгодженості в ПКУ щодо списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву).

Окрім того, підприємства — платники податку на прибуток, що мають дохід не більше 20 млн грн й обрали варіант визначення бази з податку на прибуток «без різниць», при визначенні об'єкта обкладення податком на прибуток підприємств за 2015 звітний рік збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму витрат на ремонт і модернізацію основних засобів, здійснених до 1 січня 2015 року та відображених у складі витрат звітного періоду (тоді в межі 10% ремонтного ліміту), за умови, якщо в бухгалтерському обліку ці витрати збільшили вартість основних засобів, що продовжують амортизуватися після 1 січня 2015 року. Цим хотіли очистити «задвоєння» витрат, адже до 01.01.2015 р. такі витрати вплинули уже на базу оподаткування і зараз впливатимуть, щоправда, у сумі бухамортизації. Але реалізувати й відстежити на практиці ці частинки, і збільшити на них базу оподаткування 2015 року буде неабияк проблематично.

Що ж пропонують із 2016 року?

Ставка податку — 20% (нині — 18%, тож пропонується підвищення на 2%).

Строк звітування — квартал, півріччя, три квартали та рік. Виняток: звітують лише за рік (без щоквартального звітування) платники, які мають дохід не більше 20 млн грн, новостворені, неприбуткові (окрім неприбуткових — неплатників податку на прибуток), сільгоспвиробники.

База оподаткування — бухфінрезультат плюс/мінус різниці. Можуть не застосовувати різниці ті, у кого дохід за рік не перевищує 20 млн грн. Тобто підхід до бази не змінився, щоправда, змінилися деякі різниці.

Зауважимо: фактично всі різниці з податку на прибуток, що введені ще з 2015 року, перенесли в новий проект. Але додали до цих різниць, зокрема, збільшення фінрезультату на:

— суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих основних засобів або нематеріальних активів;

— на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги особам, що не є платниками податку, за винятком безповоротної фінансової допомоги, перерахованої неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг не були платниками податку на прибуток;

— на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до законодавства та згідно із цивільно-правовими договорами;

— на суму витрат у вигляді наданої неправомірної вигоди, якщо факт надання такої вигоди встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або кримінальне провадження закрито з нереабілітуючих підстав;

на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до р. Х цього Кодексу щодо об'єктів нежитлової нерухомості в сумі, на яку зменшено податок на прибуток.

Окрім того, уведено ще таке поняття, як «надбавка до податку на прибуток». Застосовуватимуть її платники, що проводять діяльності з геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки та/або промислової розробки ділянок надр газу природного.

Прибрали проблему, що стосувалася списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів.

Прописали особливості обліку під час реорганізації та виділу.

Уточнили групи основних засобів, їх визначення й облік інвестиційної нерухомості.

Зменшення податку на прибуток. Уведено таке поняття, як «інвестиційний податковий кредит», на суму якого можна буде зменшити податок на прибуток із 2016 до кінця 2018 року. Стосуватиметься він тих, хто впродовж цього строку  здійснюватиме капітальні інвестиції,. Такий платник зможе зменшити податкові зобов'язання з податку на прибуток за звітний період на суму інвестиційного податкового кредиту, за умови виконання певних умов, прописаних у проекті щодо строку використання та придбання матактивів, дати введення їх в експлуатацію. Розмір інвестиційного податкового кредиту з податку на прибуток становить 30% від балансової вартості окремого матеріального активу чи їх сукупності, що відповідають вимогам, зазначеним у проекті, але не більше 50% від розміру податкових зобов'язань за окремий звітний період. У випадку продажу матактиву до закінчення 3-річного періоду з дати введення його в експлуатацію, платник податку у звітному періоді, коли відбувся продаж, зобов'язаний збільшити свої податкові зобов'язання з податку на прибуток за податковий період, у якому виведено з експлуатації такий матеріальний актив, на суму використаного стосовно такого матеріального активу інвестиційного податкового кредиту, а також сплатити штрафні санкції.

Щомісячні авансові внески з податку на прибуток.

Вочевидь з 2017 р. їх платити не доведеться. З р. ІІ ПКУ згадку про щомісячні авансові внески прибрали. Прописали лише перехідні правила: «платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців три квартали 2016 року». Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку в податковій декларації за 3 квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

Ті, що були задекларовані у звітності за 2014 рік і сплачуються по травень 2016 року, — не скасовано, вони узгоджені й підлягають сплаті. А ось щодо авансових внесків, які розраховуватимуться в декларації за 2015 рік, — питання.

Дивідендні авансові внески. Немає в проекті ПКУ норм, які б стосувалися сплати авансів при виплаті дивідендів!

Слідкуємо за розвитком подій.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»