Новости публикуются на языке оригинала

У листі від 25.11.2015 р. № 25909/10/28-10-06-11 фахівці ДФСУ висвітлили окремі питання подання уточнюючого розрахунку з ПДВ.

Податківці наголосили на таких моментах:

1. Починаючи з липня 2015 року при виявленні помилок, допущених у звітних періодах до 01.02.2015 р., у результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, суму збільшення/зменшення такого залишку зі знаком «+» або «-» відповідно довідково відображають у графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, у якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. При цьому показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносять до р. ІV.

Помилки, які були допущені в звітних періодах після 01.02.2015 р., виправляються шляхом унесення змін до відповідних показників р. ІІІ уточнюючого розрахунку за відповідний звітний період.

2. Платник податку, який за результатами самостійного виявлення факту заниження податкових зобов’язань із ПДВ подає уточнюючі розрахунки, зобов’язаний сплатити штраф відповідно до п. 50.1 ПКУ. Водночас пеня, передбачена ст. 129 ПКУ, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного ПКУ. В іншому випадку на суму узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій) необхідно нарахувати пеню.

Окрім того, податкові зобов'язання з ПДВ, які платник визначив в уточнюючих розрахунках, штрафи та пеню сплачують не з електронного ПДВ-рахунка платника, а з його поточного рахунка.

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»