Новости публикуются на языке оригинала

За інформацією Держфінінспекції (лист від 13.06.2012 р. № 02-15/634), за результатами контрольних заходів до бюджету надходять суми відшкодування незаконних і нецільових витрат бюджетних коштів (а саме — установлені суми завищених витрат на оплату праці, зайвої оплати за виконані роботи, надані послуги внаслідок завищення їх обсягів або вартості одержувачами бюджетних коштів повертаються в дохід відповідних бюджетів, що витрачені не за цільовим призначенням, тощо). При цьому обсяги відшкодованих незаконних і нецільових витрат за порушеннями, допущеними в попередніх бюджетних періодах, спрямовуються в дохід бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження».

Тож Мінфін у листі від 14.09.2015 р. № 31-11210-12-10/28827 пропонує для зарахування коштів, стягнутих за рішеннями судів із державних, комунальних і приватних підприємств, щодо яких органами Держфінінспекції встановлено порушення законодавства, використовувати саме цей код доходів бюджету.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»