Новости публикуются на языке оригинала

Управління Держпраці у Волинській області надало роз’яснення щодо оформлення та оплати суміщення посад.

1. Як правило, суміщення посад застосовується в разі тимчасової відсутності працівника на робочому місці: через хворобу, відпустку, відрядження тощо.

2. Суміщення професій (посад) допускається в тих випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної роботи, так і суміщеної (додаткової) роботи.

3. Працівнику, якому ці пільги не передбачені законодавством на основній роботі, але передбачені за суміщеної професії (посади), такі пільги надаються лише за ті робочі дні, у які він працював за суміщенням не менше половини робочого дня.

4. Суміщати посаду можуть один або кілька працівників.

5. Постанова № 1145 обмежує розмір доплат за суміщення професій (посад) 50% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника, незалежно від числа осіб, між якими розподіляються ці доплати. Однак аналіз чинного законодавства дозволяє дійти висновку, що роботодавець не обмежений цією цифрою при визначенні розміру доплат за суміщення професій (посад). У ч. 1 ст. 21 КЗпП йдеться: виконувана робота визначається угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації чи вповноваженим ним органом або фізичною особою. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, згідно з ч. 2 ст. 105 КЗпП, установлюється на умовах, передбачених у колективному договорі.

6. Роботодавець повинен звернути увагу на те, що суміщення професій і посад можливо тільки за згоди працівника. Угода про суміщення посад укладається на певний строк або без зазначення його. Згідно з Інструкцією, суміщення посад оформлюється наказом. У наказі про суміщення потрібно обов’язково вказати суміщену посаду, а також розмір доплати. Працівника, який суміщатиме посади, потрібно ознайомити з наказом під розписку. Скасування суміщення посад також оформлюється наказом.

7. Зменшення чисельності працівників унаслідок суміщення професій (посад) не може бути підставою для зміни встановленого підприємствам, установам та організаціям ліміту чисельності та затвердженого штатного розкладу, скасування підрозділів тощо. Ба більше, за відсутності відповідної штатної одиниці у штатному розписі немає підстав для суміщення цієї посади та встановлення за це доплати.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»