Новости публикуются на языке оригинала

У листі від 06.11.2015 р. № 24865/10/28-10-06-11 податківці розглянули окремі випадки складання розрахунку коригування при поверненні товарів покупцем.

1. При поверненні покупцем (кінцевим споживачем) товарів, повернуті такому покупцю кошти з урахуванням ПДВ ураховуються в щоденних загальних підсумках, які фіксуються у Z-звітах (касових звітах), податкових накладних, складених на підставі таких звітів.

Тому до податкової накладної, складеної за щоденним підсумком операцій із постачання товарів за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), з урахуванням повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів, якщо таким покупцем товар повернуто, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників не складається.

2. Оскільки зведена податкова накладна складається відповідно до визначеної в договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг (але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця), у разі якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулася зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ у зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг).

При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не складається.

3. Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку — постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками ПДВ на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у т.ч. — при перегляді цін, пов’язаних із гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону чи договору (п. 192.2 ПКУ).

Отже, якщо товари/послуги неплатнику ПДВ поставлені не були, то в разі зміни номенклатури таких товарів/послуг постачальник розрахунок коригування не складає.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»