Новости публикуются на языке оригинала

Уряд уніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення неузгодженостей (№ 3422).

Зокрема, цим законопроектом пропонується:

1. Переоцінка основних засобів, інших необоротних і нематеріальних активів, що проведена відповідно до ПН(С)БО чи МСФЗ, не враховується для цілей  р. ІІІ ПКУ.

2. Виключити з об'єктів нежитлової нерухомості господарських (присадибних) будівель.

3. Виключається із ПКУ норма: «у складі фінансової звітності платник податків має право зазначати тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику».

4. Платники податку на прибуток — виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до пп. 137.4.1 ПКУ, складають і подають із відповідною податковою декларацією фінансову звітність за I півріччя поточного звітного року, за поточний звітний рік і за I півріччя наступного звітного року.

5. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих основних засобів або нематеріальних активів.

6. Не підлягають амортизації для цілей оподаткування: невиробничі основні засоби; невиробничі малоцінні необоротні матеріальні активи; невиробничі нематеріальні активи.

7. База оподаткування операцій із постачання товарів, увезених платником на митну територію України, не може бути нижча за митну вартість таких товарів.

8. Об’єктом обкладення транспортним податком є легкові автомобілі, із року випуску яких минуло не більш ніж 5 років і які мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

9. У 2015 році норматив для основних засобів, визначений у пп. 14.1.138 ПКУ, установлюється в розмірі 2500 грн.

10. У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, уведеного в експлуатацію до 01 січня 2015 року, у бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, аніж ті, що встановлені пп. 138.3.3 ПКУ, то для розрахунку амортизації починаючи із періодів після 01 січня 2015 року використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, установлені в бухгалтерському обліку, у частині строку, що залишився. При цьому не проводиться перерахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих до 01 січня 2015 року.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»