Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у листі від 11.09.2015 р. № 33814/7/99-99-17-03-01-17 розглянула питання притягнення до адміністративної відповідальності платників ЄСВ.

1. Фіскальні органи мають правові підстави для складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про збір та облік ЄСВ (ст. 1651 КпАП) і перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням і сплатою ЄСВ (ст. 18823 КпАП).

2. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення може складатися на керівника та головного бухгалтера одночасно, оскільки вони зобов'язані своєчасно нарахувати, обчислювати та сплачувати ЄСВ, а також своєчасно подавати за встановленою формою звітність щодо ЄСВ, достовірні відомості, що використовуються в Державному реєстрі.  

3. Оскільки нормами КпАП не передбачено обмежень щодо періодичності притягнення порушників до адміністративної відповідальності, на правопорушників накладаються адміністративні стягнення з тією періодичністю, із якою вчиняються порушення.

4. Складання протоколів про адміністративні правопорушення стосовно фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, на підставі ст. 1651 КпАП є правомірним. До адміністративної відповідальності за порушення ст. 1651 КпАП притягаються фізична особа-підприємець або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, незалежно від наявності найманих працівників.

5. У разі неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄСВ фізичними особами — підприємцями й особами, які провадять незалежну професійну діяльність (якщо вони не є роботодавцями), за 2011–2013 рр. адміністративне стягнення не застосовується.

6. У разі вчинення особою кількох видів правопорушень, справи про які одночасно розглядаються посадовою особою одного й того самого фіскального органу, адміністративне стягнення накладається в межах найбільшого розміру штрафу.

7. Із огляду на те, що законом передбачено граничний строк подання звіту та граничний строк сплати ЄСВ до фіскального органу, а норма містить формальний склад правопорушення щодо події неподання чи несвоєчасного подання (подання за не встановленою формою) звітності з єдиного внеску, несплати або несвоєчасної сплати ЄСВ, строк правопорушення необхідно обчислювати:

  • у разі неподання звітності з ЄСВ або несплати ЄСВ — на наступний день граничного строку подання звітності або сплати ЄСВ з урахуванням норм ст. 38 КУпАП;
  • у разі несвоєчасного подання звітності з ЄСВ, несвоєчасної сплати ЄСВ — за датою фактичного подання звітності або фактичної сплати.

8. Для визначення повторності, перебіг календарного року розпочинається з моменту притягнення особи до адміністративної відповідальності за одне із правопорушень, зазначених у ч. 1 ст. 1651 КпАП.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»