Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 19.10.2015 р. № 21976/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо складу доходів комісіонера при визначенні фінрезультату до оподаткування.

Для платників податку на прибуток, у яких річний бухдохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінрезультату до оподаткування на всі різниці (окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень р. ІІІ ПКУ. Зокрема, до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухобліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи й інші доходи.

Оскільки, згідно з пп. 6.2 П(С)БО 15 «Дохід», не визнається доходом сума надходжень за договором комісії, агентським й іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо, податківці дійшли такого висновку: під час розрахунку критерію річного доходу в 20 млн грн із метою визначення права на непроведення коригування фінрезультату до оподаткування на податкові різниці відповідно до положень пп. 134.1.1 ПКУ при здійсненні платником операцій за договором комісії суми надходжень за таким договором на користь комітента не враховуються.

Окрім того, фіскали додали, що до складу річного доходу комісіонер включає суму комісійної винагороди, що сплачується за договором комісії.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»