Новости публикуются на языке оригинала

Мінрегіон наказом від 23.09.2015 р. № 238 оновило Типовий статут ОСББ відповідно до Закону від 14.05.2015 р. № 417-VIII та Закону про ОСББ.

Зокрема, у статуті має бути визначено таке:

 • назва та місцезнаходження об'єднання;
 • мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
 • статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування;
 • порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • періодичність проведення зборів;
 • порядок голосування на зборах і прийняття рішень на них;
 • перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 • джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання;
 • порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
 • перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 • права та обов'язки співвласників;
 • відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 • порядок унесення змін до статуту;
 • підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання та вирішення майнових питань, пов'язаних із цим.

Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об'єднання та не суперечать вимогам законодавства. Уключення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов'язковим.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»