Новости публикуются на языке оригинала

Узагальнення практик дозволяє виокремити дві моделі фінансування органів студентського самоврядування у ВНЗ України. На цьому акцентує увагу МОН у листі від 21.10.2015 р. № 1/9-496.

За першою моделлю, витрати на виконання завдань і здійснення повноважень органів студентського самоврядування покривають за рахунок платежів, які здійснюються безпосередньо ВНЗ. Проте такі платежі здійснюються виключно на підставі пропозицій керівника органу студентського самоврядування згідно із затвердженим кошторисом на відповідний бюджетний період. Бухгалтерія та фінансовий (фінансово-економічний) відділ ВНЗ допомагають органам студентського самоврядування в належному складанні фінансової та бухгалтерської звітності.

Водночас, відповідно до ч. 5 ст. 40 Закону України «Про вищу освіту», органи студентського самоврядування можуть мати власні банківські рахунки. Зазначена вище норма законодавства уможливлює впровадження іншої моделі фінансування студентського самоврядування, яка передбачає його фінансову автономію за рахунок акумулювання відповідних коштів на окремих рахунках та їх використання з таких рахунків.

Реалізація цієї моделі є можливою за умови провадження діяльності органів студентського самоврядування у формі юридичної особи, якій притаманна організаційна, майнова та фінансово-господарська самостійність. Організаційно-правова форма такої юридичної особи — громадська організація.

Процес утворення громадської організації передбачає необхідність отримання згоди навчального закладу на використання своєї назви в назві утворюваної організації, а також на розміщення відповідної юридичної особи за юридичною адресою ВНЗ.

Ухвалення рішення про державну реєстрацію органу студентського самоврядування як громадської організації належить до виключної компетенції конференції студентів ВНЗ.

У разі утворення громадської організації кошти, визначені вченою радою ВНЗ у розмірі не менш як 0,5%  власних надходжень, отриманих ВНЗ від основної діяльності, що підлягають спрямуванню на діяльність органів студентського самоврядування, підлягають перерахуванню безпосередньо на банківські рахунки такої організації. У цьому випадку укладається договір між ВНЗ і громадською організацією, який має передбачати умови та строки здійснення відповідних платежів. Кошти, які передаються громадській організації, обліковуються відповідно до бюджетного законодавства України.

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»