Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у листі від 13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15 висловилася щодо нарахування ЄСВ на зарплату учням, які проходять виробничу практику на підприємстві.

ДФС указує, що учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробничу практику, не включаються до складу (списку) робітників підприємства, однак на них повною мірою поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку й положення інших внутрішніх актів і розпоряджень підприємства.

Але чомусь робить висновок, що нарахована зарплата учням, які проходять виробничу практику на підприємстві згідно з договором про навчально-виробничу практику, є базою нарахування ЄСВ.

Водночас ДФС указує, що підприємством нараховується й утримується ЄСВ із усієї суми нарахованої зарплати учня.

А також робить висновок, що для учнів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві, сума ЄСВ розраховується (нараховується й утримується) із фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.

Підприємство надає за учнів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві, Звіт з ЄСВ.

Зазначені особи відображаються в таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку з кодом категорії застрахованих осіб «1». Водночас у разі застосування роботодавцем понижуючого коефіцієнта кількість учнів-практикантів, а також їх дохід не враховуються в кількості застрахованих осіб звітного періоду при нарахуванні ЄСВ під час обчислення умов для застосування понижуючого коефіцієнта.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»