Новости публикуются на языке оригинала

З метою взаємодії між дозвільними органами, уповноваженими на видачу дозволу на спеціальне водокористування (далі – Департаменти екології та природних ресурсів облдержадміністрацій) Державною службою геології та надр України були проведенні 17.07.2015 та 11.08.2015 року наради з питання удосконалення процедури отримання висновків, щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.

За результатами проведених нарад було вирішено питання стосовно отримання негативних висновків, щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

Разом з цим, Департаментами екології та природних ресурсів облдержадміністрацій направляються листи, які не відповідають вимогам п.п. 76, 77 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Крім того, зауважуємо, що збільшилась кількість листів, в матеріалах яких зазначена не повна інформація, а саме:

- відсутнє обґрунтування потреби у воді та нормативний розрахунок водоспоживання; 

- нормативний розрахунок обґрунтування потреби у воді перевищує добову потребу у воді клопотання водокористувача;

- нормативний розрахунок водоспоживання обґрунтування не відповідає нормативно-розрахунковому водоспоживанню клопотання водокористувача, 

- потужність свердловини не дозволяє здійснювати заявлений водовідбір;

- відсутні дані про потужність свердловини та інші.

Зважаючи на зазначені недоліки та за результатами опрацювання матеріалів, Держгеонадра України не можуть надати висновок, щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.

Відповідно до абзацу 9 пункту 5 статті 4-1 Закону України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» при повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику. 

Крім того, водокористувачами після усунення недоліків повторно направляються документи, які не дають змоги надати висновок, щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування, як такі, що містять інші недоліки, які раніше не зазначались в наданих матеріалах.

Зважаючи на вищезазначене, звертаємо увагу водокористувачів на правильність та повноту надання інформації в матеріалах для отримання дозволів на спеціальне водокористування.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»