Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 06.10.2015 р. № 21153/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання підприємства щодо порядку збільшення суми податку, на яку платник ПДВ має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (далі — реєстраційна сума), на суму помилково/зайво внесених до бюджету грошових коштів із ПДВ.

Зокрема, у своїх поясненнях податківці звертаються до п. 34 підрозділу 2 р. XX ПКУ. У ньому передбачено, що формула розрахунку реєстраційної суми (усі її складові) на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015 р. № 643-VIII «обнуляється», за винятком окремих її складових (сума податку за виданими й отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування та додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи із 01.07.2015 р.

Після такого «обнуління» значення реєстраційної суми автоматично збільшується контролюючим органом, зокрема, на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань із ПДВ станом на 01.07.2015 р.

На суму такого збільшення одноразово:

  • якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року/II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми ПДВ до сплати до бюджету, — зменшується контролюючим органом в ІКПП така сума, задекларована до сплати до бюджету за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року/II квартал 2015 року, з одночасним зменшенням суми податку, що підлягає перерахуванню з рахунку платника в системі електронного адміністрування податку до бюджету;
  • якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року/II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми ПДВ до сплати до бюджету в розмірі, що є меншим, аніж сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань із ПДВ станом на 01.07.2015 р., або задекларовано від’ємне значення податку, — збільшується платником податку сума від’ємного значення, сформована за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року/III квартал 2015 року, яка переноситься до податкової звітності з податку звітного (податкового) періоду за серпень 2015 року/IV квартал 2015 року.

Таким чином, відповідно до п. 34 підрозділу 2 р. XX ПКУ, на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань із ПДВ збільшується реєстраційна сума, а не сума ПДВ на електронному рахунку платника податку. Водночас на таку суму зменшується сума податку, задекларована до сплати до бюджету за звітний період червень 2015 року, або збільшується сума від’ємного значення податку, сформована в декларації за липень 2015 року. При цьому такі помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з ПДВ вважаються погашеними.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»