Новости публикуются на языке оригинала

Податкова в листі від 21.09.2015 р. № 2536/10/10-36-15-03-21 повідомила: у разі якщо в платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (окрім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) (пп. 134.1.1 ПКУ), визначені відповідно до положень р. ІІІ ПКУ, у будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, перевищує 20 млн грн, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи із такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці, визначені відповідно до положень р. ІІІ ПКУ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»