Новости публикуются на языке оригинала

ДФС в підкатегорії 108.01.02 «ЗІР» роз’яснила, як визначається дохід за звітний період (квартал) юрособою — платником єдиного податку третьої групи при продажу основних засобів із поетапною (частковою) оплатою.

Податківці повідомили, що в означеній ситуації до складу доходу такого платника включаються:

  • фактично отримана сума коштів на дату її отримання, якщо основний засіб використовувався платником менше року;
  • позитивна різниця між отриманою сумою (частиною договірної вартості) і добутком залишкової балансової вартості1 основного засобу й результатом ділення отриманої суми на договірну вартість такого фонду, якщо основний засіб використовувався платником понад рік.

1Сума залишкової балансової вартості на день продажу розраховується відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»