Новости публикуются на языке оригинала

Державна фіскальна служба України в листі від 22.09.2015 р. № 20075/6/99-95-42-03-15 роз’яснила, що сума коштів, отримана громадською неприбутковою організацією від надання в оренду приміщень, не є об’єктом обкладення податком на прибуток за умови, якщо такі кошти спрямовуються на ведення її статутної діяльності.

Установлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, аніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи із першого числа місяця, у якому вчинено таке порушення (п.п. 133.4.4 ПКУ).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»