Новости публикуются на языке оригинала

Державна фіскальна служба України в листі від 16.07.2015 р. № 14870/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила деякі нюанси розрахунку суми авансового внеску з податку на прибуток при сплаті частини чистого прибутку.

Податківці зазначили, що оскільки частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності, тобто базовим податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал, а для розрахунку авансового внеску згідно з пп. 57.11.2 ПКУ платник податку повинен ураховувати значення об'єкта оподаткування податкового (звітного) року, то авансовий внесок при нарахуванні та сплаті частини чистого прибутку (доходу) за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується з усієї суми частини чистого прибутку (доходу), що підлягає виплаті.

Водночас, у разі якщо на момент сплати частини чистого прибутку (доходу) за IV квартал звітного року подана декларація з податку на прибуток за такий рік і погашені зобов'язання, нараховані в такій декларації, авансові внески нараховуються на суму перевищення частини чистого прибутку, що підлягає виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об'єкта обкладення податком на прибуток за такий рік, поділеним на 12 і помноженим на 3 (пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу)).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»