Новости публикуются на языке оригинала

Уряд затвердив Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб від 08.09.2015 р. № 696

До заходів сприяння зайнятості належить, зокрема, компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб.

Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці тривалістю не більше 6 календарних місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб за направленням базового центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати вдвічі. Компенсація витрат роботодавця на оплату праці виплачується щомісяця в розмірі фактичних витрат на оплату праці осіб, прийнятих за направленням базових центрів зайнятості, але не вище середнього розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць, чи обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць.

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного із числа внутрішньо переміщених осіб за направленням базового центру зайнятості на умовах строкового трудового договору, для отримання компенсації протягом 2 місяців із дня працевлаштування подає центру зайнятості заяву про компенсацію витрат на оплату праці довільної форми та копії трудового договору між ним і працівником або розпорядчого акта про прийняття на роботу, завірені в установленому порядку.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»