Новости публикуются на языке оригинала

Ліквідація юридичної особи публічного права здійснюється розпорядчим актом органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи вповноваженою на це особою. У цьому акті має бути наведено обґрунтування доцільності відмови держави від виконання завдань і функцій такої особи або їх передачі іншим органам виконавчої влади.

Якщо таке обґрунтування наведене, то в такому випадку доцільна ліквідація юридичної особи публічного права, а якщо ні — саме посилання на те, що особа ліквідується, є недостатнім.

У зв'язку з цим під час вирішення спорів щодо поновлення на роботі працівників юридичної особи публічного права, про ліквідацію яких було прийнято рішення, судам належить, окрім перевірки дотримання трудового законодавства щодо таких працівників, з'ясовувати фактичність такої ліквідації (чи була доцільною в цьому випадку реорганізація). При вирішенні зазначеної категорії спорів підлягає оцінці й правовий акт, що став підставою ліквідації, зокрема припинення виконання функцій ліквідованого органу чи покладення виконання цих функцій на інший орган.

Відповідні тези наводить Нацдержслужба в листі від 24.07.2015 р. № 4018/10-15, посилаючись на судову практику (постанова ВСУ від 04.03.2014 р. у справі № 21-8а14 «Про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та компенсаційних виплат»).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»