Новости публикуются на языке оригинала

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) поінформувала професійних учасників фондового ринку про діючі норми Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ (даліЗакон). Зважаючи на повідомлення держругулятора, акцентуємо увагу на таке:

1. У договорах, передбачених при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, за окремими видами професійної діяльності ліцензіат може зазначати серію та номер ліцензії, отриманої до набрання чинності Законом, та/або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії. Водночас за бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія може бути видана НКЦПФР на паперовому носії.

2. Ліцензіат у разі зміни найменування юрособи надає до НКЦПФР заяву та пакет документів, передбачених нормативно-правовими актами НКЦПФР із питань ліцензування, за окремими видами професійної діяльності, а саме: документи, передбачені р. VI Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 р. № 817, (далі — Порядок), і р. VII Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 р. № 1281 (далі — Ліцензійні умови).

Ліцензіат у разі зміни місцезнаходження надає до НКЦПФР відповідні документи, передбачені п. 9 р. IV Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 р. № 862, п. 9 р. ІІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 р. № 819, і п. 5 гл. 3 р. II Ліцензійних умов разом із супровідним листом, у якому зазначається бажання ліцензіата отримати ліцензію на паперовому носії.

3. При зміні місцезнаходження адміністративна послуга у вигляді переоформлення ліцензії відсутня. У зв’язку із цим дії органу ліцензування щодо розгляду документів, поданих у разі бажання отримати ліцензію на паперовому носії, надається на безоплатній основі. Бланк ліцензії для визнання його недійсним ліцензіатом не надається.

4. Законом не передбачено надання таких адміністративних послуг, як видача копії ліцензії та видача дубліката ліцензії.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»