Новости публикуются на языке оригинала

Податківці розповіли про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного ПДВ-рахунка до бюджету.

Так, якщо платник ПДВ за результатами звітного періоду на електронному ПДВ-рахунку має зайво зараховані кошти, і він виявляє бажання перерахувати такі кошти до бюджету, то такий платник податку зобов’язаний заповнити й подати в складі податкової декларації з ПДВ додаток (Д4).

У такому випадку в додатку (Д4) платник повинен заповнити таблицю про відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування (далі — СЕА), що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі — таблиця про відомості):

  • сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, відображається в графі 4 таблиці про відомості та визначається як різниця граф 1 та 2 (гр. 1 - гр. 2);
  • при цьому графа 5 «Сума коштів на рахунку у СЕА податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника» не заповнюється (прочерки та нулі не проставляються);
  • у текстовій частині під таблицею про відомості платником податку вказується сума, яку він виявив бажання перерахувати до бюджету. Така сума може бути меншою чи дорівнювати сумі, визначеній у графі 4 таблиці про відомості.
  • у разі якщо платник податку в текстовій частині під таблицею про відомості вказав суму, яку він бажає перерахувати до бюджету, і така сума перевищує суму, визначену в графі 4 таблиці про відомості, то така сума коштів не включається до відповідного реєстру та не може бути перерахована до бюджету.

Слід зазначити, що за рахунок зайво зарахованих коштів платником податку може бути погашений податковий борг із ПДВ, що обліковується в ІКПП платника податку, а також розстрочені, відстрочені грошові зобов'язання з ПДВ. Тобто зайво зараховані кошти за рішенням платника податку, яке він відображає в додатку до декларації (Д4), можуть бути спрямовані в рахунок погашення суми розстрочених або відстрочених грошових зобов’язань чи податкового боргу з ПДВ.

Якщо платник податку при складанні додатку (Д4) допустив помилку в цифрових показниках, то уточнюючий розрахунок для виправлення такої помилки не подається. Зайво зараховані кошти можуть бути перераховані до бюджету/на поточний рахунок платника лише у випадку відображення правильних показників у додатку (Д4), який подається в складі податкової декларації за наступний звітний період (за наявності на момент подання такої декларації на електронному рахунку платника зайво зарахованих коштів).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»