Новости публикуются на языке оригинала

Державна фіскальна служба України в листі від 18.06.2015 р. № 5837/М/99-99-17-02-02-14 навела деякі норми законодавства, що визначають правове становище підприємців із зони АТО.

Зокрема, податківці акцентували увагу на такому:

1) проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб і місця проживання фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення АТО, здійснюється щодо юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту в областях і місті Києві;

2) платники Донецької та Луганської областей згідно із п. 102.6 ПКУ можуть звернутися до податкового органу за своїм місцезнаходженням із заявою про продовження граничних строків подання податкової звітності у зв’язку із неможливістю подання такої звітності внаслідок дії обставин непереборної сили. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р. № 1669-VII (даліЗакон № 1669), єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України;

3) платники податків, у яких у зв’язку із проведенням заходів із подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України є ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) або відсутня можливість їх сплати, мають право на отримання відстрочення (розстрочення) таких грошових зобов'язань (податкового боргу). Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів, наведено в постанові КМУ від 27.12.2010 р. № 1235;

4) податковий борг платника податків, що виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списаний як безнадійний. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків затверджено наказом Міндоходів від 10.10.2013 р. № 577;

5) платники ЄСВ, які перебувають на обліку у фіскальних органах, розташованих на території, де проводилась антитерористична операція чи було оголошено військовий або надзвичайний стан, на період АТО звільняються від своїх обов'язків, зокрема, щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, подання звітності тощо. Згідно із вимогами Закону № 1669, зазначені обов'язки мають бути виконані платниками єдиного внеску після закінчення АТО;

6) під час проведення АТО суб'єкти господарювання, які провадять діяльність на території її проведення, звільняються від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності (ст. 6 Закону № 1669). Наразі не розроблено порядку застосування зазначених у ст. 6 Закону № 1669 податкових пільг, а також не внесено відповідних змін до ПКУ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»