Новости публикуются на языке оригинала

ДПІ в Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві інформує платників щодо подання до контролюючого органу фізичними особами, які здійснюють приватну нотаріальну діяльність, інформації про посвідчені договори продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами), про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені договори дарування.

Відповідно до п.172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст.174 Кодексу, при вчиненні нотаріальних дій, а саме:

  • посвідчення договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору;
  • видачу свідоцтв про право на спадщину;
  • посвідчення договорів дарування,

на приватних нотаріусів покладено обов’язок щокварталу подавати до контролюючого органу за місцем розташування свого робочого місця інформацію про посвідчені договори та видані свідоцтва (уключаючи інформацію про вартість такого майна й суму сплаченого податку) у порядку, установленому Кодексом для податкового розрахунку.

Пунктом 46.1 ст. 46 Кодексу встановлено: податкова декларація, розрахунок (далі — податкова декларація) — документ, що подається платником податків (у тому числі — відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) до контролюючого органу у строки, установлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну податкову та митну політику (п. 46.5 ст. 46 Кодексу).

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення й подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено Наказом № 4 від 13.01.2015 р.

Отже, при вчиненні зазначених вище нотаріальних дій приватний нотаріус зобов’язаний надавати інформацію контролюючим органам шляхом заповнення граф 1, 2, 3а, 4 та 5 Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого із них податку (форма № 1ДФ).

У зазначених графах відображається: порядковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в податковому розрахунку, сума нарахованого доходу, сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб (у випадках, передбачених Кодексом), ознака доходу згідно із довідником ознак доходів.

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу, особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, також зобов'язані подавати у строки, установлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та суми утриманого із них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Таким чином, зобов’язання нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок від імені й за рахунок фізичної особи із доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам і нести відповідальність за порушення обов’язків, установлених Кодексом, поширюється лише на осіб, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів.

Відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання податкового розрахунку передбачена п. 119.2 ст. 119 Кодексу, а саме:  неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, із недостовірними відомостями чи з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого із них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості чи помилки спричинили зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або зміну платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Ураховуючи зазначене вище, інформація, яку повинен подавати приватний нотаріус до контролюючого органу, не є податковою звітністю в розумінні гл. 2 р. ІІ Кодексу, отже, підстави для застосування відповідальності, передбаченої п. 119.2 ст. 119 Кодексу, відсутні.

Із наведеного вище випливає: при нотаріальному посвідченні договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору, видачі свідоцтв про право на спадщину та/або нотаріальному посвідченні договорів дарування приватний нотаріус повинен щокварталу подавати до контролюючого органу за місцем розташування свого робочого місця Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого із них податку (форма № 1ДФ) у строки, установлені для податкового кварталу.

  ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»