Новости публикуются на языке оригинала

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015 р. № 655-VIII, який набирає чинності із 01.09.2015 р., уносить зміни до повноважень і дій контролюючих органів при перевірках.

1. Контролюючий орган надсилатиме (вручатиме) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов’язання платника податків розраховується контролюючим органом відповідно до ст. 54 ПКУ (окрім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом установлено факт:

  • невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;
  • завищення розміру задекларованого від’ємного значення об’єкта обкладення податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ, розрахованої платником податків відповідно до розділу V ПКУ;
  • заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої в податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої в податковій декларації з ПДВ, окрім випадків, коли зазначене заниження чи завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

2. За наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

3. Контролюючим й іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків із його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним відповідно до ст. 60 ПКУ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»