Новости публикуются на языке оригинала

ВРУ прийняла Закон від 17.07.2015 р. № 652-VIII із набранням чинності якого, платники податку матимуть право на податкову знижку з ПДФО в сумі коштів або вартості майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків, лише у випадку виконання неприбутковими організаціями, на користь яких надається така благодійна допомога таких вимог (пп.пп. 166.3.2, 133.4.1 ПКУ):

1. Неприбуткова організація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

2. Установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

3. Установчі документи неприбуткової організації передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

4. Неприбуткова організація внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Нині (згідно із чинною редакцією пп. 166.3.2 ПКУ) для визнання податкової знижки достатньою підставою є виконання лише п. 4 зазначеного вище переліку — неприбуткова організація зареєстрована в Україні та внесена до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передання таких коштів та майна.

Нагадаємо: платник податку має право на податкову знижку в розмірі, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

Закон № 652-VIII набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Станом на 11.08.2015 р. не опублікований.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»