Новости публикуются на языке оригинала

Міністерство юстиції України в листі від 25.06.2015 р. № 16305-0-26-15/11 наголосило: згідно з положеннями ч. 1 ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, обмеження щодо спільної роботи близьких осіб в умовах прямого підпорядкування поширюються тільки на осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування (окрім народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів), які, відповідно, не можуть мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Водночас відсутність відносин прямого підпорядкування між особами, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації, не спростовує виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів при здійсненні ними службових обов'язків.

До того ж Мін’юст зауважив: посадові особи юридичних осіб публічного права, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, зобов'язані:

  • уживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
  • повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника;
  • не вчиняти дій та не ухвалювати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»