Новости публикуются на языке оригинала

Суб’єктам декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік у зв’язку із мобілізацією, надано можливість подати таку декларацію за звітний рік протягом 30 робочих днів із дня закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби чи із дня його переходу на військову службу за контрактом.

Водночас якщо суб’єкт декларування не може одержати інформацію про майно, доходи, видатки та зобов’язання фінансового характеру члена сім’ї, якого мобілізовано, декларація за 2014 рік заповнюється без урахування інформації, невідомої суб’єкту декларування. У такому разі суб’єкт декларування разом із декларацією подає пояснювальну записку довільної форми, у якій зазначає, які саме позиції декларації не заповнені, та пояснює причини їх незаповнення. Надалі суб’єкт декларування зобов’язаний подати уточнену декларацію за 2014 рік не пізніше 30 робочих днів із моменту усунення обставин, що перешкоджали йому отримати необхідні дані.

Відповідні норми закріплені в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо декларантів, які перебувають на військовій службі» від 15.07.2015 р. № 610-VIII.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»