Новости публикуются на языке оригинала

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки зазначила в листі від 09.02.2015 р. № 620/0/8-6/6/15, що організація розробки нормативних актів з охорони праці покладається на роботодавця та за недотримання цих вимог роботодавець несе відповідальність.

Відповідно до п. 1.5 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9, інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів з охорони праці, чинних у межах конкретного підприємства. Інструкції розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, примірних інструкцій і технологічної документації підприємства.

Також службою вже раніше наголошувалось, що розроблення інструкцій здійснюється на кожний певний вид робіт або за певною професією.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»