Новости публикуются на языке оригинала

У листі ДФСУ від 07.07.2015 р. № 24403/7/99-99-15-01-01-17 податківці розповіли про особливості проведення перевірок бюджетного відшкодування ПДВ із 01.07.2015 р. 

Так, при здійсненні камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ із заявленими сумами бюджетного відшкодування контролери опрацьовують декларації платників за такими напрямами:

  • відповідність даних додатка 2 до податкової декларації із ПДВ, зокрема, за періоди, у яких виникло від’ємне значення різниці податкових зобов’язань та податкового кредиту із ПДВ;
  • виявлення арифметичних або логічних помилок у декларації, у тому числі правомірність відображення показника збільшення залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду з урахуванням результатів попередніх перевірок (камеральних/документальних), проведених органом ДФС;
  • з’ясування відповідності даних декларації з ПДВ і даних Єдиного реєстру податкових накладних;
  • аналіз формування податкового кредиту з використанням усіх наявних інформаційних даних;
  • з’ясування відповідності даних декларації з ПДВ і даних митних декларацій (рядки 2.1 та 12.1 декларації), застосованого типу митних декларацій.

У разі якщо за результатами перевірки, у тому числі камеральної, виявлено невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, орган ДФС надсилає платнику ПДВ податкове повідомлення-рішення згідно із Порядком направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом Мінфіну від 28.11.2012 р. № 1236

  • за формою «В1» згідно з додатком 5 до Наказу № 1236 — у разі встановлення перевищення суми бюджетного відшкодування ПДВ через заниження податкових зобов’язань або завищення податкового кредиту із ПДВ;
  • за формою «В3» згідно з додатком 7 до Наказу № 1236 — у разі з’ясування факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування.

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»