Новости публикуются на языке оригинала

Мінфін наказом від 18.06.2015 р. № 573 затвердив зміни до деяких нормативно-правових актів із бухобліку.

Так, в Інструкції про застосування плану рахунків бухобліку до рахунка 31 «Рахунки в банках» було додано 2 нових субрахунки:

  • субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» — призначений для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо;
  • субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» — призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу чи додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства.

Окрім того, в Інструкції з’явилася нова кореспонденція:

  • Дт 39 «Витрати майбутніх періодів» Кт 91 «Загальновиробничі витрати».

Щодо змін до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» та П(С)БО 7 «Основні засоби», то вони були прийняті для узгодження згаданих П(С)БО із чинною редакцією р. III ПКУ «Податок на прибуток підприємств».

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»