Новости публикуются на языке оригинала

У листі від 27.05.2015 р. № 11175/6/99-99-19-03-02-15 податківці розглянули питання щодо оподаткування податком на додану вартість операцій із надання права на використання програмного забезпечення на умовах ліцензійного договору. Їхні висновки такі:

1. У разі якщо за умовами ліцензійного договору передбачено надання ліцензіату права на використання програмного забезпечення без можливості продажу такого програмного забезпечення або здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання не обмежені функціональним призначенням програмного забезпечення і його відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), отримання ліцензіаром платежу від ліцензіата як винагороди за надання вказаного права для цілей обкладення ПДВ визначається як роялті. А отже, така операція не є об'єктом обкладення ПДВ.

2. У разі якщо за умовами ліцензійного договору передбачено надання ліцензіату права на використання програмного забезпечення з можливістю продажу такого програмного забезпечення або здійснення відчуження в інший спосіб, та/або умови використання обмежені функціональним призначенням такого програмного забезпечення і його відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), отримання ліцензіаром платежу від ліцензіата як винагороди за надання вказаного права не буде вважатися роялті. Відповідно, така операція буде звільнена від обкладення ПДВ згідно із п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»