Новости публикуются на языке оригинала

Мін’юст повідомив про реєстрацію наказу Мінфіну «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 р. № 572.

Тож невдовзі з’являться типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації:

 • Інвентаризаційного опису необоротних активів;
 • Інвентаризаційного опису запасів;
 • Інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;
 • Звіряльної відомості результатів інвентаризації необоротних активів;
 • Звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів;
 • Акта інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;
 • Акта інвентаризації наявності фінансових інвестицій;
 • Акта інвентаризації розрахунків із дебіторами і кредиторами;
 • Акта інвентаризації кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання;
 • Акта інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;
 • Протоколу інвентаризаційної комісії.

До того ж передбачається, що типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації можуть застосовуватись юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»