Новости публикуются на языке оригинала

ДФС запровадила ланку сервісів для отримання інформації із системи електронного адміністрування ПДВ.

 

Код форми

Назва сервісу

J/F1300103

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J/F1400103

Витяг із Єдиного реєстру податкових накладних (надається як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати на номеру документа та суми податку)

J/F1301204

Запит щодо отримання реквізитів рахунка та відомостей про стан рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість і суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J/F1401204

Витяг із системи електронного адміністрування ПДВ

J/F1301301

Запит на отримання інформації про суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ

J/F1401301

Витяг із системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних

J/F1301401

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J/F1401401

Витяг із Єдиного реєстру податкових накладних (надається за виданими податковими накладними й розрахунками коригування, зареєстрованими з порушенням граничного строку реєстрації за запитуваний період)

J/F1301901

Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій із системи електронного адміністрування ПДВ

J/F1401901

Витяг у розрізі операцій із системи електронного адміністрування ПДВ

 
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»