Новости публикуются на языке оригинала

Міністерство фінансів України за результатами розгляду окремих пропозицій щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в листі від 26.05.2015 р. № 31-05130-03-3/17068 наголосило на такому:

  • у кожному податковому (звітному) періоді розмір орендної плати залежить від тієї нормативної грошової оцінки, яка є чинною в такому періоді, оскільки в договорі доцільно визначати розмір відсотка, котрий застосовується до нормативної грошової оцінки;
  • виникнення права власності чи користування земельною ділянкою пов'язане із державною реєстрацією відповідного правового акта, на підставі якого таке право надане. За відсутності державної реєстрації земельна ділянка не може вважатися такою, що знаходиться у власності чи є орендованою для особи, яка фактично використовує таку земельну ділянку;
  • пільг зі сплати орендної плати за землю державної та комунальної власності чинним законодавством не передбачено;
  • постановами Уряду, якими затверджені порядки розгляду та схвалення інвестиційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку, проектів технологічних парків, передбачено, що рішення про затвердження проекту приймається лише за наявності позитивних висновків стосовно доцільності його реалізації від усіх центральних органів виконавчої влади, залучених до проведення експертизи;
  • запровадження дозволів на експлуатацію об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг як обов'язкових дозвільних документів або вид місцевого податку (збору) є недоречним. Підприємці, які здійснюють торгівлю на ринках, сплачують орендну плату за торгові місця власникам ринку. Тому запровадження додаткового збору призведе до невиправданого підвищення податкового навантаження на таких підприємців.
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»