Новости публикуются на языке оригинала

Мінфін наказом від 05.06.2015 р. № 541 уніс зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (далі Порядок).

Установлено, що депозитні рахунки — рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для операцій із коштами, котрі з настанням відповідних умов підлягають поверненню чи перерахуванню за призначенням.

Уточнено, що до небюджетних рахунків належать: депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів ЄСВ, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, рахунки державних цільових фондів, рахунки для операцій із коштами від приватизації майна, із коштами фінансового резерву й інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій із виконання бюджетів.

Передбачено, що зміною рахунків клієнтів органу Казначейства вважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів за ініціативою органів Казначейства, у результаті проведення якої змінюються всі чи окремі реквізити рахунків клієнтів.

Зміна реквізитів рахунків клієнтів здійснюється органом Казначейства в разі:

  • реорганізації органів Казначейства (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення);
  • зміни аналітичних параметрів рахунків клієнтів, у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів.

Про зміну рахунків органи Казначейства своєчасно повідомляють клієнтів.

Окрім того, передбачали можливість, що Казначейство може надавати за письмовим зверненням головного розпорядника бюджетних коштів право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня й одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Також до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у графах додатків до цього Порядку «Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» проставляється код тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»