Новости публикуются на языке оригинала

У листі від 22.06.2015 р. № 22408/7/99-99-19-03-01-17 податківці розповіли про застосування норм абз. 3–5 п. 34 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ.

 І. Якщо в платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплат і за результатами звітного періоду червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року платник визначає суму податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 25.1 декларації 0110 за такий звітний період), то:    

1) у разі якщо сума переплат дорівнює сумі податку, що задекларована до сплати до бюджету, сума переплат уважається погашеною й автоматично списується з інтегрованої картки платника податку (далі — ІКПП) контролюючим органом, а сума задекларованого в рядку 25.1 декларації 0110 податкового зобов’язання за червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року вважається погашеною;        

2)  у разі якщо сума переплат є меншою ніж сума податку, що задекларована до сплати до бюджету, сума переплат уважається погашеною й автоматично списується з ІКПП контролюючим органом, а сума задекларованого в рядку 25.1 декларації 0110 податкового зобов’язання за червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року в частині, що дорівнює сумі переплат, уважається погашеною.

Сума податкового зобов’язання за червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року в частині, що перевищує суму переплат, підлягає перерахуванню до бюджету в загальному порядку, тобто платник податку повинен у строки, визначені ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, забезпечити наявність такої суми на своєму рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ;        

3) у разі якщо сума переплат перевищує суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, зазначену в рядку 25.1 декларації 0110 за червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року, то:        

  • така сума податку, що задекларована до сплати до бюджету, вважається погашеною;        
  • сума переплат у розмірі, що дорівнює сумі податку, задекларованій до сплати до бюджету, вважається погашеною й автоматично списується з ІКПП контролюючим органом;        
  • сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою податку, що задекларована до сплати до бюджету, переноситься платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ІІІ квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно в зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.        

ІІ. Якщо в платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплати й за результатами звітного періоду червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року платник декларує суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110) чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються в розділі ІІІ декларації, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ІІІ квартал 2015 року).

Така сума може бути врахована виключно в зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету. У цьому випадку після подання платником декларації 0110 за червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року суми переплат автоматично списуються контролюючим органом із ІКПП та є погашеними.

Наостанок зазначимо, що з метою повноти сплати податку до бюджету й коректного заповнення податкової звітності із ПДВ за липень 2015 року/ІІІ квартал 2015 року платники податку можуть після завантаження уточненої інформації до центральної бази даних ДФС (починаючи з 10.07.2015 р.) за запитом отримати повідомлення (витяг) про суми переплат, що обліковуються в ІКПП станом на 1 липня 2015 року. 

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»