Новости публикуются на языке оригинала

Мінсоцполітики в листі від 29.07.2014 р. № 307/13/116-14 роз’яснило деякі нюанси оформлення бухгалтера на підприємстві. Так, у разі використання підприємцем найманої праці (створення підприємства) чисельність працівників відповідної категорії повинна бути обґрунтованою. Чисельність працівників на підприємствах, зокрема бухгалтерів, установлюється відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінпраці від 26.09.2003 р. № 269.

Також Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, визначено, що конкретний перелік посадових (робочих) обов'язків визначається посадовими (робочими) інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують на основі типової кваліфікаційної характеристики роботодавці, ураховуючи конкретні завдання й обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Окрім того, у разі виконання працівником робіт, що належать до різних професій, трудовий договір укладається за згодою сторін за посадою (професією), яку визнано основною. Основною вважається посада (професія) з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями.

Отже, під час розроблення посадової інструкції бухгалтера коло завдань та обов'язків за цією посадою може бути доповнено роботами, притаманними іншим посадам, рівним за складністю, виконання яких не потребує іншої кваліфікації.

Найменування посад (професій) працівників визначається відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 (далі — Класифікатор професій), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

Згідно із Класифікатором професій, до професійних назв робіт бухгалтерського обліку належать такі посади:

  • професійне угрупування 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» — «Головний бухгалтер», «Заступник головного бухгалтера» (похідна назва від базової професії «Головний бухгалтер»), «Завідувач цехової бухгалтерії», «Начальник централізованої бухгалтерії», «Головний касир», «Завідувач каси» та «Начальник відділу (сектору)» за напрямами бухгалтерського обліку (код 1229.7) і «Начальник бюро» за напрямами бухгалтерського обліку (код 1237.1);
  • професійне угрупування 2411.2 «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери» — «Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)», «Аудитор», «Бухгалтер-експерт», «Бухгалтер-ревізор» та «Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності» (код 2441.2); професійне угрупування 3433 «Бухгалтери та касири-експерти» — «Бухгалтер», «Асистент бухгалтера-експерта», «Касир-експерт»;
  • професійне угрупування 4121 «Реєстратори бухгалтерських даних» — «Конторський (офісний службовець (бухгалтерія)», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Рахівник» та «Касир (на підприємстві, в установі, організації)» (код 4211) тощо.
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»