Новости публикуются на языке оригинала

ДФС оновила Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків від 31.07.2014 р. № 22.

Зокрема, додано такі обов’язки:

  • працівники відповідного підрозділу органу державної фіскальної служби, які здійснювали (очолювали) перевірку, забезпечують постійний моніторинг стану узгодження прийнятих податкових повідомлень-рішень, вимог і рішень стосовно єдиного внеску;
  • у разі якщо перевірку здійснювали (очолювали) працівники іншого органу державної фіскальної служби, відповідний підрозділ органу державної фіскальної служби, на обліку в якому перебуває платник податків, забезпечує контроль за сплатою платником податків донарахованих перевіркою сум узгоджених грошових зобов’язань і повідомляє орган державної фіскальної служби, що здійснював (очолював) перевірку, про повноту та своєчасність їх сплати;
  • у разі несплати в установлений законом строк суми узгодженого грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки, заходи з погашення таких сум здійснюються працівниками підрозділів органів ДФС, до функціональних обов’язків яких належить погашення заборгованостей відповідно до нормативно-правових актів, які регулюють зазначені питання;
  • працівники підрозділів правової роботи органу державної фіскальної служби, який здійснює розгляд скарги під час проведення процедури адміністративного оскарження чи супроводження справ у судах під час проведення процедури судового оскарження прийнятих податкових повідомлень-рішень, вимог і рішень стосовно єдиного внеску забезпечують узяття їх на контроль, розгляд скарг і супроводження справ у судах;
  • у разі необхідності структурні підрозділи органу державної фіскальної служби відповідно до їх компетенції забезпечують надання на запити підрозділу правової роботи висновків і документів, необхідних під час розгляду скарг і супроводженні справ у судах.
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»