Новости публикуются на языке оригинала

ФСС із ТВП оприлюднив на своєму сайті роз’яснення стосовно розрахунку допомоги по вагітності та пологах у 2015 році.

1. Як правильно оплатити листок непрацездатності по вагітності та пологах, якщо застрахована особа працює з 10 січня 2014 року за основним місцем роботи на 0,75 ставки з оплатою праці 1000 грн і з 1 лютого 2014 року за сумісництвом на 0,5 ставки з оплатою праці 1000 грн? Страховий випадок настав 06.05.2015 р.

У разі якщо сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку, необхідно здійснювати доплату до суми допомоги до рівня мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Для цього сума доплати розраховується як різниця між фактичним розміром допомоги й сумою допомоги, розрахованої таким чином:

1218 грн : 30,44 х 126 к.д. = 5041,26 грн.

Незважаючи на те, що заробітна плата (дохід) працівника за основним місцем роботи 1000 грн, розрахунок суми по вагітності та пологах потрібно провести виходячи з мінімальної заробітної плати й вона буде 5041,26 грн.

Відповідно до роз’яснення, наданого Державною фіскальною службою України у листі від 14.02.2015 р. № 4979, для сумісників базою нарахування єдиного внеску є фактично нарахована заробітна плата незалежно від її розміру. Водночас роботодавець має право отримати від такого працівника (сумісника) підтвердження про місце основної роботи.

Із викладеного вище випливає, що оплату по вагітності та пологах за сумісництвом потрібно провести згідно із Порядком № 1266. У розрахунковому періоді з 01.11.2014 р. по 30.04.2015 р. (181 календарний день) сума доходу становить:

6 х 1000 = 6000,00 грн.

Відповідно, сума допомоги по вагітності й пологах за сумісництвом розраховується так:

6000,00 : 181 х 126 = 4176,80 грн.

2. Чи буде правомірним і як правильно оплатити листок непрацездатності по вагітності та пологах, якщо працівник 04.05.2005 р. прийнята на постійне місце роботи медсестрою госпрозрахункового відділення, 13.01.2010 р. народила дитину, із 14.01.2010 р. по 13.01.2013 р. перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 14.01.2013 р. по 16.01.2016 р. перебуває у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до шести років? Страховий випадок настав 08.04.2015 р.

У цьому випадку працівник має право на оплату листка непрацездатності по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах визначається відповідно до п. 10, п. 14, п. 20 Порядку № 1266 шляхом ділення місячної тарифної ставки (посадового окладу), установленої працівникові на момент настання страхового випадку, на 30,44 та множенням цієї суми на кількість календарних днів, що підлягають оплаті. У зв’язку з тим, що застрахована особа протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж менше ніж шість місяців, нарахування суми допомоги по вагітності та пологах потрібно провести згідно із вимогами п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105. Розрахована допомога по вагітності та пологах повинна бути в розрахунку на місяць не більше ніж двократний розмір мінімальної заробітної плати й не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

У разі якщо під час розрахунку допомоги працівнику сума за місяць менше ніж мінімальна заробітна плата, потрібно зробити доплату.

Сума доплати розраховується як різниця між фактичним розміром допомоги й сумою допомоги, розрахованої таким чином:

1218 грн : 30,44 х 126 к.д. = 5041,26 грн.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»