Новости публикуются на языке оригинала

На сайті Верховної Ради України з’явився текст Закону від 14.05.2015 р. № 420-VIII, що відносить об’єкти нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку, та використовуються лише для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, до таких, що звільняються від оподаткування.

Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»