Новости публикуются на языке оригинала

Державна фіскальна служба України надала роз’яснення (лист від 19.12.2014 р. № 9081/6/99-99-10-03-02-16) стосовно порядку звернень податкових органів із запитом про отримання інформації та чи може платник податків відмовити в наданні інформації, якщо така інформація вже була надана.

Письмовий запит про надання інформації підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу й повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності підстав, зазначених у п. 73.3 ПКУ.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом із повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин чи його посадовій особі.

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця із дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим ПКУ).

У разі якщо за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов’язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів із дня надходження запиту (п. 14 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1245, даліПорядок).

Кількість запитів, які можуть бути направлені контролюючими органами платнику податків із підстав, зазначених у п. 73.3 ПКУ та у п. 12 Порядку, ПКУ та Порядком не обмежена.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»