Новини публікуються мовою оригіналу

Правління Національного банку України 12 травня 2015 року прийняло постанову № 315 "Про затвердження Положення про визначення пов’язаних із банком осіб" (далі – Постанова № 315). Цією постановою встановлені форма та строки подання банками переліку пов’язаних осіб до Національного банку.

Крім того, Постановою № 315 визначено перелік ознак, які можуть бути використані Національним банком під час здійснення банківського нагляду для визначення фізичних або юридичних осіб пов’язаними з банком.

 Розгорнутий перелік таких ознак поділено на дві основні групи:

  • - за характером взаємовідносин осіб із банком. Наприклад, винятковість проведених банком операцій з особою, економічна залежність особи від банку або пов’язаних із ним осіб, наявність в особи спільної інфраструктури  з банком або пов’язаними із ним особами, недостатня прозорість структури власності особи;
  • - за характером операцій. Наприклад, мета трансакції та використання коштів не відповідають основному виду діяльності особи, невідповідність документації реальному використанню коштів, обсяги кредитування не відповідають реальній підприємницькій діяльності особи, нестандартні (неринкові) умови та порядок здійснення трансакцій, недостатня якість контролю за ними з боку банку.

Постанова № 315 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»