Новости публикуются на языке оригинала

Компенсація за роботу у святкові (неробочі), вихідні дні є обов'язковою для підприємств (установ, організацій) усіх форм власності й господарювання, у тому числі — для закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності. На цьому акцентує Мінсоцполітики в листі від 09.12.2014 р. № 922/13/155-14.

Режим роботи (зокрема, й у вихідні дні) затверджує роботодавець або вповноважена ним особа за погодженням із профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у правилах внутрішнього розпорядку або графіках виходу на роботу.

Вихідні дні визначаються залежно від установленого на підприємстві для відповідної категорії працівників режиму робочого часу.

Водночас спосіб компенсації роботи у вихідний день (надання іншого дня відпочинку чи підвищена оплата) визначається за угодою сторін трудового договору в наказі про залучення працівника до роботи у вихідний день.

Підвищеній оплаті в подвійному розмірі підлягає робота у вихідний день, якщо вона не компенсована наданням іншого дня відпочинку.

При визначенні годинної ставки для оплати відпрацьованих годин у святкові, неробочі, вихідні дні місячний посадовий оклад працівника ділиться на місячну норму тривалості робочого часу, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для певного підрозділу (працівника).

Для працівників, які працюють за графіками й робота у святкові та неробочі (вихідні) дні включається до місячної норми робочого часу, оплата праці провадиться відповідно до норм ст. 107 КЗпП України, а саме — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, але не може бути замінена іншим днем відпочинку, оскільки в такому випадку працівником не буде повністю відпрацьована встановлена йому норма робочого часу.

На підприємствах (установах, організаціях), зупинення роботи на яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно із графіком змінності (виходу на роботу).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»