Новости публикуются на языке оригинала

Уряд постановою від 15.04.2015 р. № 222 затвердив Порядок залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Залучення працівників для роботи в пунктах проведення зовнішнього оцінювання передбачає:

1) формування регіональними центрами замовлення на працівників у розрізі сесій (дат проведення зовнішнього оцінювання) та округів зовнішнього оцінювання згідно з потребою в працівниках на кожен день проведення зовнішнього оцінювання, яка визначається з урахуванням мережі пунктів проведення зовнішнього оцінювання регіональними центрами;

2) надання місцевими органами управління освітою, навчальними закладами пропозицій стосовно залучення працівників регіональним центром;

3) затвердження керівником регіонального центру списків працівників, які залучаються для роботи в пунктах проведення зовнішнього оцінювання і  пройшли відповідну підготовку, на кожен день проведення зовнішнього оцінювання.

На час залучення до проведення зовнішнього оцінювання за працівниками зберігається місце роботи (посада) і заробітна плата за їх основним місцем роботи.

За основним місцем роботи працівника його керівником повинні бути внесені зміни до графіка роботи на час участі в заходах із підготовки до виконання й безпосереднього виконання обов’язків працівника, який залучається до проведення зовнішнього оцінювання. Зміни графіка роботи здійснюються на підставі особистої заяви працівника, де зазначаються дата, час і тривалість підготовки й виконання обов’язків.

Із працівниками укладаються цивільно-правові договори. Такий договір укладається у двох примірниках, один з яких передається виконавцю, а другий зберігається в регіональному центрі, де здійснено його реєстрацію.

За виконання робіт (надання послуг), передбачених цивільно-правовим договором, після оформлення в установленому порядку акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) працівникам нараховується винагорода відповідно до схеми розрахунку оплати праці (винагороди) педагогічних, науково-педагогічних працівників і професіоналів, фахівців, які залучаються до проведення зовнішнього оцінювання й не перебувають у штаті Українського та регіональних центрів, затвердженої Мінсоцполітики за погодженням із МОН та Мінфіном.

Один примірник акта передається виконавцю, другий зберігається в регіональному центрі, де здійснено оплату згідно із зазначеним актом.

Виплата винагороди здійснюється Українським центром або регіональним центром шляхом перерахування коштів через банк на особовий картковий або інший рахунок за заявою працівника.

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»